Jak rozliczyć pit 37 - daty, rozliczenie roczne pit?
niedziela , 21 kwiecień 2024
Główna » Bez kategorii » Jak rozliczyć pit 37 – daty, rozliczenie roczne pit?

Jak rozliczyć pit 37 – daty, rozliczenie roczne pit?

PIT-37 to zdecydowanie najpopularniejsza deklaracja podatkowa w Polsce, ponieważ dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na etacie, ale również zleceniobiorców, czy emerytów i rencistów chcących skorzystać z ulg podatkowych. Jak rozliczyć PIT-37? W jakim terminie należy to zrobić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Kto musi rozliczyć PIT-37?

We wstępie wspomniano, że deklaracja PIT-37 to najczęściej składane zeznanie podatkowe w Polsce. Wynika to z faktu, że obowiązek jej rozliczenia dotyczy osób, które w ubiegłym roku podatkowym osiągały dochody z tytułu:

  • umów o pracę,
  • umów zlecenie lub kontraktu menadżerskiego,
  • umów o dzieło, praw autorskich, czy innych praw majątkowych,
  • emerytury lub renty, w przypadku chęci rozliczenia przysługujących ulg lub uzyskiwania w poprzednim roku dodatkowych przychodów – standardowo emeryci i renciści nie muszą dokonywać rocznego rozliczenia, ponieważ dokonuje tego ich organ rentowy (ZUS, KRUS, ZER MSWiA).

W jaki sposób rozliczyć PIT-37?

PIT-37 to deklaracja podatkowa, którą można rozliczyć na 4 podstawowe sposoby, a mianowicie ręcznie, przy użyciu dedykowanego programu offline, online lub przez usługę Twój e-PIT. Która metoda jest najlepsza? Wszystkie są dobre, ponieważ umożliwiają prawidłowe rozliczenie PIT-u jednak zdecydowanie najwygodniej jest obecnie rozliczać deklarację podatkowe online.

Ręczne rozliczenie PIT-37

Najstarszą metodą rozliczania PIT-37 jest ręczne wypełnienie deklaracji podatkowej. Wymaga to jednak pewnych umiejętności, a poziom trudności rośnie wraz z liczbą przysługujących ulg podatkowych, czy ilością źródeł dochodu posiadanych przez podatnika. Pusty formularz PIT-37 można pobrać z Internetu lub Urzędu Skarbowego. Wypełnione i podpisane zeznanie należy następnie dostarczyć do właściwego US, co można zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub wysyłając listem poleconym. Każdorazowo należy zachować potwierdzenie dostarczenia lub nadania PIT-u, ponieważ jest to dowód, że został on złożony w terminie.

Rozliczenie PIT-37 programem offline

Zdecydowanie łatwiej jest rozliczyć PIT-37 przy użyciu dedykowanego programu do rozliczania deklaracji podatkowych, który należy zainstalować na komputerze. W tym przypadku można skorzystać z kreatora, który automatycznie wypełnia formularz na podstawie wprowadzonych danych. Takie rozwiązanie pozwala zdecydowanie szybciej i łatwiej wypełnić deklarację niż przy rozliczeniu ręcznym. Rozliczony PIT należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do US na tej samej zasadzie, co przy deklaracjach rozliczanych ręcznie.

PIT-37 online

Zdecydowanie najwięcej zwolenników ma rozliczanie PIT-37 online. Jak to zrobić? W tym celu również można skorzystać z dedykowanego programu instalowanego na komputerze lub jego wersji przeglądarkowej. Chcąc tego dokonać można kliknąć w link: Rozlicz PIT roczny z Pit.pl. Samo rozliczenie wygląda w ten sam sposób, co rozliczenie przy użyciu programu offline. Inaczej jednak odbywa się dostarczanie PIT-u do US. W tym przypadku jest on wysyłany przez Internet, a podatnik otrzymuje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), które stanowi dowód złożenia deklaracji w terminie. Dlatego też obowiązkowo należy je zachować. Aby wysłać PIT-37 przez Internet podatnik musi znać kwotę przychodu z ubiegłorocznego zeznania lub posiadać podpis elektroniczny.

Twój e-PIT

Ostatnim sposobem na rozliczenie PIT-37 jest skorzystanie z usług Twój e-PIT. Jest to opcja stworzona przez Ministerstwo Finansów, która zakłada, że podatnik po zalogowaniu na stronie podatki.gov uzyskuje wgląd do swojego zeznania podatkowego, które zostało przygotowane przez organ podatkowy. Następnie może je zaakceptować lub edytować jego zawartość, co należy zrobić, chcąc skorzystać z przysługujących ulg podatkowych, czy zmienić formę rozliczenia np. z indywidualnego na wspólny. Warto również pamiętać, że nie wykonanie żadnej czynności jest interpretowane jako akceptacja przygotowanego rozliczenia.

PIT-37 – terminy

Ordynacja podatkowa szczegółowo określa terminy, w których należy składać konkretne zeznania podatkowe. W przypadku PIT-37 należy zrobić to maksymalnie do poniedziałku 2 maja 2022 roku. Warto również pamiętać, że w przypadku wysyłki zeznania pocztą pod uwagę brana jest data stempla pocztowego. Oczywiście w przypadku, gdy przysługuje nam zwrot nadpłaconego podatku warto postarać się rozliczyć PIT-37 jak najwcześniej. Dzięki temu można liczyć na szybsze otrzymanie pieniędzy. Przykładowo w przypadku rozliczenia przez Internet (programem lub przez Twój e-PIT) fiskus ma maksymalnie 45 dni na wypłacenie zwrotu (okres jest liczony od dnia wysyłki, czyli daty znajdującej się na UPO).

Powszechnie wiadomo, że pewna jest tylko śmierć i podatki. Dlatego też nie należy lekceważyć obowiązku rozliczenia PIT-37, ponieważ może to grozić poważnymi konsekwencjami. Co więcej, dzięki szybkiemu rozliczeniu wiele osób może liczyć na błyskawiczny zwrot nadpłaty za rok ubiegły.