Jak zatrudnić młodocianego pracownika?
środa , 24 lipiec 2024
Główna » Informacje » Jak zatrudnić młodocianego pracownika?

Jak zatrudnić młodocianego pracownika?

W niektórych, szczególnych przypadkach, w przedsiębiorstwie pracodawca może zatrudnić w Polsce młodocianego pracownika. Nie może być on jednak zatrudniony na bazie klasycznej umowy o pracę. Istnieje też kategoryczny zakaz zatrudniania osób poniżej 16 roku życia. Jak zatrudnić młodocianego pracownika i jaki może mieć to cel?

Kodeks Pracy określa, kim jest osoba młodociana, która może pracować w przedsiębiorstwie polskiego pracodawcy. Otóż, obecnie prawo pracy umożliwia zatrudnianie osób młodocianych wyłącznie w celu przygotowania zawodowego, w wieku od 16 do 18 lat. Przedział wiekowy osób młodocianych zmieni się z dniem 1 września 2018 roku i pracodawcy otrzymają możliwość dokształcania i nauki zawodu w swoim przedsiębiorstwie także osób po ukończeniu przez nie 15 roku życia.

Aktualnie, aby zatrudnić osobę nieletnią, musi mieć ona ukończone co najmniej gimnazjum oraz przedstawić pracodawcy świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodego człowieka.

Z osobą młodocianą pracodawca może nawiązać stosunek pracy na podstawie umów o pracę zawieranych w celu przygotowania zawodowego. Umowa taka pozwala na świadczenie pracy przez osobę niepełnoletnią, ale po ukończeniu przez nią 16 roku życia oraz na naukę obowiązków zawodowych na danym stanowisku pracy.

Zawierając umowę o pracę z pracownikiem młodocianym pracodawca powinien sporządzić dokument w formie pisemnej i zawrzeć w nim następujące informacje:

  • Nazwisko i imię osoby niepełnoletniej, która zostanie zatrudniona do przyuczenia do zawodu,
  • Nazwę firmy i imię i nazwisko opiekuna osoby małoletniej, który będzie ją uczył,
  • Rodzaj przygotowania zawodowego,
  • Czas trwania umowy,
  • Miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
  • Wysokość wynagrodzenia,
  • Sposób dokształcania teoretycznego.

Obowiązkiem pracodawcy pozostaje zgłoszenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnoletniej. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może być zawarta w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub w celu pełnej nauki zawodu. Przedsiębiorca musi przy tym stworzyć odpowiednie warunki dla osoby młodocianej do nabywania nowych umiejętności zawodowych.

Leave a Reply