Najpopularniejsze usługi elektroenergetyczne dla firm
piątek , 23 Sierpień 2019
Główna » Informacje » Najpopularniejsze usługi elektroenergetyczne dla firm

Najpopularniejsze usługi elektroenergetyczne dla firm

Dostarczanie energii jest jedną z najbardziej popularnych usług elektroenergetycznych dla firm przemysłowych, produkcyjnych, handlowych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej jak też odbiorców mieszkań i domów jednorodzinnych. Budowa oraz utrzymywanie urządzeń elektroenergetycznych podlega szczególnym procedurom prawnym, które regulują kwestie m.in. zapewnienia bezpieczeństwa, bezawaryjnej pracy i nieprzerwanej współpracy z siecią zasilającą.

Firmy świadczące usługi elektroenergetyczne podchodzą do zadań kompleksowo, oferują pracę i wiedzę doświadczonych specjalistów inżynierów, posiadających wymagane odpowiednie uprawnienia SEP i UDT. Usługi elektroenergetyczne obejmują budownictwo, oświetlenie, pomiary i badania oraz usługi pozostałe.

Usługi w budownictwie

Elektroenergetyczne usługi w budownictwie obejmuje budowę, utrzymanie linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia (nn), średniego napięcia (SN) i wysokiego napięcia (WN), stacji elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemiających budynki. W zakres tych prac wchodzi także projektowanie i budowa nowoczesnych instalacji inteligentnych.

Oświetlenie

Do usług elektroenergetycznych zalicza się projektowanie, budowę, modernizację i konserwację oświetlenia zewnętrznego w tym sygnalizacji ulicznych, iluminacji obiektów i terenów budowy np. by były widoczne nocą. W tym celu wykorzystuje się przeważnie specjalne lampy metalohalogenkowe o różnorodnych barwach, lampy sodowe lub diody LED.

Pomiary i badania

Usługi związane z badaniem i pomiarami obejmują m.in. naprawy elektronarzędzi, linii kablowych i napowietrznych, instalacji odgromowych, oświetlenia, automatyki, badanie i modernizację układów pomiarowo-rozliczeniowych, badanie parametrów jakości energii, audyty energetyczne, termowizja.

Usługi pozostałe

W panelu pozostałych usług elektroenergetyczne mieści się wynajem specjalistycznego sprzętu, budowa, utrzymanie i modernizacja urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, budowa i utrzymanie ekranów akustycznych, pomiary kołowych zestawów szynowych, przegląd kolejowych pojazdów szynowych oraz urządzeń poddozorowych itp.

Większość firm oferujących kompleksowe usługi elektroenergetyczne dla firm prowadzi także szereg robót elektrycznych w tym: budowę stacji transformatorowych i rozdzielni nn i SN, linii kablowych, montaż tablic elektrycznych nn, gniazd wtykowych, instalacji telefonicznych, monitoringu. Oferowanie usługi dla firm są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej zapewniających wysoki standard i bezpieczeństwo użytkowania.

Więcej informacji: ZPUE – Producent urządzeń dla elektroenergetyki