ABC Praca - zadbaj o rozwój swojej kariery razem z nami!
środa , 24 Październik 2018
Polecamy

Kiedy pracownik ma szansę na premię?

Podstawa wynagrodzenia pracownika to kwota pensji netto wymieniona w umowie o pracę zawartej z pracodawcą. Wynagrodzenie jest podstawowym prawem pracownika i pracodawca zobowiązany jest do jego wypłacania pracownikowi za wykonaną na jego rzecz pracę lub za pozostawanie w gotowości do podjęcia pracy zawodowej. Należy powiedzieć, że pensja pracownika powinna zostać wypłacona w miejscu i czasie wskazanym w umowie o pracę. ... Czytaj dalej »

Elastyczny czas pracy pracowników

1 sierpnia 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski złożył swój podpis pod ustawą o elastycznym czasie pracy. Tym samym weszły w życie przepisy warunkujące możliwość wydłużania do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Pracodawcy otrzymali również do „ręki” narzędzie, pozwalające im na zastosowanie w swoim przedsiębiorstwie ruchomego czasu pracy. Na czym to wszystko polega i czy rzeczywiście elastyczny czas pracy jest ... Czytaj dalej »

Przydatne linki

Tutaj znajdziesz opisy testów psychologicznych stosowanych w pracy klinicznej, diagnostyce czy poradnictwie zawodowym. Są to podstawowe informacje na temat ich przeznaczenia, norm oraz sposobu wykonywania badań. Przykłady testów psychologicznych http://www.psychologia.net.pl/testy.php http://psphome.dhtml.pl/sprawdziany.html http://polskaprzedsiebiorcza.pl/liderzy/sprawdz/testy-psychologiczne-   Czytaj dalej »

Assessment Center

Assessment Center (w dosłownym tłumaczeniu – centrum szacowania) czyli metody symulacyjne polegają na testowaniu zachowań kandydatów w różnych sytuacjach, przy wykonywaniu fikcyjnych zadań. Na tej podstawie można przewidzieć jak zachowasz się kiedy będziesz już zatrudniony na stanowisku, o które się ubiegasz, przy wykonywaniu konkretnych, rzeczywistych zadań. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych technik, które mogą się pojawić w trakcie procesu rekrutacji   ... Czytaj dalej »

Do czego mogą slużyć testy w rekrutacji?

Testy są obecnie powszechnie stosowane na rynku pracy, zarówno w celach selekcyjnych (przy rekrutacji), jak i w celach rozwojowych (np. w ramach programów rozwoju kompetencji kadry). Testy w rekrutacji stosuje się, aby zbadać predyspozycje do stanowiska, o które się ubiegamy. Predyspozycje, a nie kwalifikacje zawodowe – te są sprawdzane na podstawie wykształcenia, stażu pracy, dorobku zawodowego i doświadczenia. TESTY PSYCHOLOGICZNE ... Czytaj dalej »

Kto może Ci pomóc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – http://www.parp.gov.pl Adresy Punktów Konsultacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się tutaj: http://www.parp.gov.pl/index/index/172 Informacja na temat dofinansowania przedsiębiorstw jest tutaj: http://www.parp.gov.pl/index/index/1 Informacje w jaki sposób Unia Europejska wspiera małe i średnie firmy znajdziesz tutaj: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/fund_tools/fund_tools_readme_pl.htm Czytaj dalej »

Źródła finansowania a strategia przedsiębiorstwa

Realizacja celów strategicznych danego przedsiębiorstwa wymaga pozyskania środków finansowych. Wielkość, forma i przeznaczenie tych środków zależna jest od fazy rozwoju przedsiębiorstwa i realizowanej strategii. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każde przedsiębiorstwo dokonuje możliwości wykorzystania źródeł wewnętrznych, czyli samofinansowania. Inne opcje będą tu miały podmioty realizujące strategie ekspansji, a inne podmioty przechodzące restrukturyzację o charakterze naprawczym. Przykładowo firmy przechodzące restrukturyzację naprawczą będą ... Czytaj dalej »

Finasowanie małych przedsiębiorstw

Małe przedsiębiorstwa charakteryzują się pod względem finansowym oparciem działalności o własne kapitały. Najczęściej kapitał własny jest jednak niewystarczający do prowadzenia i rozszerzania działalności. Wówczas firma musi szukać zewnętrznych źródeł kapitału. Źródła takie można podzielić na cztery zasadnicze grupy: Rynek kapitałowy Dostawcy Komercyjne instytucje finansowe Instytucje powołane do pomocy MSP Rynek kapitałowy, w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie jest dostępny dla ... Czytaj dalej »

Jak napisać dobry biznesplan

Biznes plan pozwala opisać swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony, sprawdza jego realność, pozwala także zorientować się gdzie jesteś, dokąd zmierzasz, jak tam masz dotrzeć i osiągnąć wyznaczony sobie cel. Biznes plan jest również sposobem prezentacji swojego pomysłu na biznes i przekonania inwestorów o zasadności zainwestowania w niego kapitałów. Żaden bank ani inna poważna instytucja finansowa nie udzielą ... Czytaj dalej »

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna jest określana jako zdolność do rozpoznawania uczuć własnych i innych ludzi, motywowania się emocjami oraz kierowania emocjami w relacjach z innymi ludźmi. Ma ona wpływ na to, jak wykorzystujemy swoje umiejętności i wiedzę w życiu codziennym i zawodowym a rozwijanie tych umiejętności ma duże znaczenie w sprawnej komunikacji. Istotę „emocjonalnej inteligencji” albo EQ (angielski skrót od „emotional quality„) ... Czytaj dalej »