Kiedy pracę pracownika zastępują maszyny?
wtorek , 28 maj 2024
Główna » Informacje » Kiedy pracę pracownika zastępują maszyny?

Kiedy pracę pracownika zastępują maszyny?

Postęp technologiczny jest niemożliwy do zahamowania. Z resztą, jak można by ograniczać coś, do czego dąży cała ludzkość? Jeszcze 10-20 lat temu nikt nawet nie marzył o takim rozpowszechnieniu Internetu, jak dziś. Coraz częściej porozumiewamy się za pośrednictwem komputerów i urządzeń mobilnych, zamiast spotkać się i zwyczajnie porozmawiać. Świat dynamicznie się zmienia i w naszym życiu coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać maszyny. Ich wykorzystanie pozwala na usprawnienie i przyspieszenie wykonywania pracy na przykład w fabrykach czy przedsiębiorstwach produkcyjnych. W wyniku wdrażania innowacji maszynowych niestety zachodzą pewne negatywne zmiany strukturze zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Maszyny powoli zastępują pracę człowieka. Oczywiście, muszą być one obsługiwane przez wykwalifikowanych specjalistów i ci mają przy nich pracę. Jeśli jednak maszyna wykonuje obowiązki zawodowe, które dotychczas spoczywały w rękach 20-osobowego zespołu pracowniczego, to jednak śmiało można powiedzieć, że nowoczesna technologia odbiera ludziom możliwość pracy zarobkowej. Dla samych pracodawców jest to sytuacja doskonała, bowiem dzięki podjętym inwestycjom mogą diametralnie zmniejszyć koszty pracy i wypracować w dłuższej perspektywie czasu, niebagatelne zyski.

Zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn wpływa negatywnie na rynek pracy, ale jednocześnie negatywnie oddziałuje na psychikę człowieka. Odczuwa on niemoc w zetknięciu się z galopującym postępem technologicznym. Czuje się bezużyteczny na nowoczesnym rynku pracy i jedynie szeroko zakrojony program szkoleń, który może przekwalifikować takiego pracownika, daje mu nadzieję na znalezienie pracy w przyszłości.

Rośnie popyt na usługi i pracę osób posiadających kwalifikację do obsługi maszyn i systemów komputerowych. Te osoby zawsze znajdą pracę, tak teraz, jak i w przyszłości. Niemniej jednak, niewykwalifikowani pracownicy mają mniej możliwości znajdowania pracy. Przemysł i postępująca mechanizacja w dużej mierze unicestwiły wcześniejsze, dobrze płatne posady pracowników przy produkcji. Teraz muszą się oni pogodzić z uzyskiwaniem niższego wynagrodzenia i niższym poziomem życia, co niekiedy destrukcyjnie wpływa na ich poczucie własnej wartości. Unowocześnianie produkcji w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie ? zwolnienia pracowników wykonujących prace mało skomplikowane, są pod względem psychologicznym, wielce niekorzystnym zjawiskiem.

Leave a Reply