Własna firma - ABC Praca
środa , 24 lipiec 2024
Główna » Własna firma

Własna firma

Kto może Ci pomóc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ? http://www.parp.gov.pl Adresy Punktów Konsultacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się tutaj: http://www.parp.gov.pl/index/index/172 Informacja na temat dofinansowania przedsiębiorstw jest tutaj: http://www.parp.gov.pl/index/index/1 Informacje w jaki sposób Unia Europejska wspiera małe i średnie firmy znajdziesz tutaj: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/fund_tools/fund_tools_readme_pl.htm

Źródła finansowania a strategia przedsiębiorstwa

Realizacja celów strategicznych danego przedsiębiorstwa wymaga pozyskania środków finansowych. Wielkość, forma i przeznaczenie tych środków zależna jest od fazy rozwoju przedsiębiorstwa i realizowanej strategii. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każde przedsiębiorstwo dokonuje możliwości wykorzystania źródeł wewnętrznych, czyli samofinansowania. Inne opcje będą tu miały podmioty realizujące strategie ekspansji, a inne podmioty przechodzące restrukturyzację o charakterze naprawczym. Przykładowo ?

Finasowanie małych przedsiębiorstw

Małe przedsiębiorstwa charakteryzują się pod względem finansowym oparciem działalności o własne kapitały. Najczęściej kapitał własny jest jednak niewystarczający do prowadzenia i rozszerzania działalności. Wówczas firma musi szukać zewnętrznych źródeł kapitału. Źródła takie można podzielić na cztery zasadnicze grupy: Rynek kapitałowy Dostawcy Komercyjne instytucje finansowe Instytucje powołane do pomocy MSP Rynek kapitałowy, w ścisłym tego słowa ?

Jak napisać dobry biznesplan

Biznes plan pozwala opisać swój pomysł, ujawnia jego słabe i mocne strony, sprawdza jego realność, pozwala także zorientować się gdzie jesteś, dokąd zmierzasz, jak tam masz dotrzeć i osiągnąć wyznaczony sobie cel. Biznes plan jest również sposobem prezentacji swojego pomysłu na biznes i przekonania inwestorów o zasadności zainwestowania w niego kapitałów. Żaden bank ani inna ?

Leave a Reply