Jakie wymagania stawiają kandydatom pracodawcy?
piątek , 1 grudzień 2023
Główna » Informacje » Jakie wymagania stawiają kandydatom pracodawcy?

Jakie wymagania stawiają kandydatom pracodawcy?

Pracodawca chciałby zatrudnić na danym stanowisku pracy kandydata idealnego, który będzie spełniał wszystkie jego wymagania w 100%, a nawet poza nie wykraczał. Pomimo, że dzisiejszy rynek pracy jest rynkiem pracodawcy i to pracownik musi zabiegać o uzyskanie stanowiska pracy, to jednak często bywa tak, że wśród nawet setki złożonych aplikacji pracodawca nie może znaleźć nawet jednej, która spełniałaby jego oczekiwania.

Jeszcze te 10 lat temu absolutnym wymaganiem w wielu firmach było posiadanie przez potencjalnego pracownika wyższego wykształcenia. Dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz tytuł magistra czy inżyniera, otwierał drzwi do wielu przedsiębiorstw i do dobrej pracy zawodowej. Dziś, kiedy uczelnie wyższe są kończone przez znakomitą większość młodych ludzi, taki dyplom na niewiele się zdaje, zwłaszcza, jeśli nie idą za nim realne umiejętności. Kolejny tytuł magistra zarządzania, administracji czy pedagogiki nic nikomu nie mówi, bowiem najczęściej taka osoba nie ma praktycznej wiedzy managerskiej i nie może podjąć pracy zawodowej w tym właśnie kierunku. Pracodawcy więc coraz częściej nie wymagają wyższego wykształcenia, ale ukończenia szkół, szkoleń czy kursów, które rzeczywiście przygotowują do pełnienia danej roli w pracy zawodowej.

Bardziej niż wykształcenie w poszukiwaniu pracy może liczyć się doświadczenie kandydata na pracownika. Jeśli podejmował on zatrudnienie na studiach, gromadząc jakieś doświadczenia, bardziej prawdopodobne będzie to, że w przyszłości stanie się on lepszym pracownikiem. Brak jakiegokolwiek doświadczenia w pracy, niepodejmowanie praktyk zawodowych i staży, najczęściej zamknie danej osobie możliwość angażu na pożądane stanowisko pracy.

Sprawdź także: www.wokolkariery.pl

W wielu ofertach pracy możemy przeczytać te same wymagania co do osobowości i umiejętności pracowników, bez względu na stanowisko pracy, jakiego dotyczy oferta. Pracownik powinien być rzetelny, solidny, odpowiedzialny, komunikatywny, potrafiący pracować pod wpływem stresu i w grupie, ale jednocześnie umiejący wykonywać swoje obowiązki samodzielnie. Coraz częściej wśród tych wymagań pojawia się też posiadanie znajomości choćby jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym. Pracodawcy często publikując ogłoszenia o pracę, bez względu na stanowisko, nie zmieniają zbyt wiele w ich treści. Skutkiem czego takie same wymogi mogą obowiązywać na stanowiska kierownicze, jak i dla podrzędnych, szeregowych pracowników.

Leave a Reply