Globalny wymiar telepracy
wtorek , 25 czerwiec 2024
Główna » Informacje » Globalny wymiar telepracy

Globalny wymiar telepracy

Telepraca, czyli praca zdalna, albo praca na odległość, jest efektem zmian zachodzących na rynku pracy. Taka alternatywna forma zatrudniania pracowników może być wygodna zarówno dla nich samych, jak i dla pracodawców, jeśli zostanie ona w odpowiedni sposób opracowana. Sformułowanie reguł wykonywania pracy zdalnej jest bardzo istotne dla przejrzystego trybu prowadzenia i rozliczania telepracy.

Nie bez znaczenia dla globalnego rozwoju telepracy był rozwój technologii teleinformatycznych, który rozpoczął się już pod koniec lat 70-tych XX wieku. To właśnie wówczas w wielu krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej zdecydowano się na wprowadzenie zupełnie nowej formy zatrudnienia ? telepracy. Pojęcie to jest bardzo szerokie bowiem obejmuje jednocześnie pracę zdalną, z domu, jak również e-business.

Być może w Polsce skala telepracy nie jest jeszcze zbyt duża, zwłaszcza w porównaniu chociażby z krajami Europy Zachodniej, a zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Statystyki pokazują, że na przestrzeni 20 lat, czyli od 1980 do 2000 roku liczba pracowników pracujących w ramach telepracy zwiększyła się z około 100 tysięcy do ponad 18 milionów. To jednoznacznie pokazuje, jak dużą popularnością w USA cieszy się praca zdalna. W Polsce trudno oczekiwać takiego spektakularnego wzrostu zainteresowania telepracą, choć zmienia się to wraz z upływem czasu. Unia Europejska również wyraża swoją aprobatę dla popularyzacji alternatywnych form zatrudnienia, które byłyby w stanie zaktywizować większą część europejskiego społeczeństwa do pracy i stopniowo redukować poziom bezrobocia w poszczególnych krajach wspólnoty.

Najczęściej z telepracą na rynku globalnym mamy do czynienia w dziedzinie usług. Taka praca wykonywana jest bezpośrednio z domu pracownika, w trybie zdalnym. Bywa również, że w danym mieście tworzone jest centrum telepracy, gdzie pracownicy komunikują się ze swoimi przełożonymi przy pomocy kanałów telefonicznych i informatycznych i w podobny sposób porozumiewają się z klientami. Kto najczęściej jest telepracownikiem? Na to pytanie trudno odpowiedzieć w jednoznaczny sposób, choć można pokusić się ol stwierdzenie, że są to osoby młode, sprawnie korzystające z nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Leave a Reply