Jak przekonać szefa do pracy w trybie zdalnym?
wtorek , 28 maj 2024
Główna » Informacje » Jak przekonać szefa do pracy w trybie zdalnym?

Jak przekonać szefa do pracy w trybie zdalnym?

Wykonywanie obowiązków zawodowych w trybie pracy w wielu sytuacjach życiowych jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników. Dla młodych mam, chcących pracować podczas urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego często jest to jedyny sposób na kontynuowanie pracy zawodowej i jej pogodzenie z pełnieniem nowej roli rodzica. Jednocześnie, praca w trybie zdalnym przydaje się, jeśli pracownik ma na utrzymaniu starsze osoby, wymagające opieki, albo osoby niepełnosprawne. Tryb telepracy jest korzystnym ułatwieniem dla tych pracowników, którzy mają daleko do swojego zakładu pracy i ponoszą wysokie koszty dojazdów.

Nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach praca zdalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla pracowników, ale pracodawcy zwykle mają negatywny obraz zatrudniania pracowników w takim trybie. Obawiają się, że podwładni nie będą należycie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, albo będą poświęcali swój czas nie na pracę, ale na rozrywkę. Pracodawca nie chce też zrezygnować często ze sprawowania osobistej kontroli nad podwładnymi.

Niemniej jednak, pracodawcy mogą ustrzec się takich sytuacji, a pracownicy mają szansę przekonać swoich szefów, że telepraca może nieść obopólną korzyść. Wszystko zależy od tego, jakie warunki pracy zdalnej zostaną określone w zawartym aneksie do umowy o pracę lub bezpośrednio w tej właśnie umowie. Najlepiej by było, aby wszystkie warunki pracy zdalnej były określone w sposób jak najbardziej precyzyjny, aby później nie było niedomówień ? tak ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Transparentna polityka zatrudnienia w formie telepracy jest bardzo istotna.

Dużym ułatwieniem w dzisiejszych czasach w wykonywaniu pracy zdalnej jest Internet i wszelkie nowoczesne technologie mobilne. Pracownik przekonujący pracodawcę do pracy zdalnej powinien użyć nowych technologii komunikacji jako argumentu ?za? telepracą. Pomimo braku fizycznej obecności podwładnego w zakładzie pracy, to właśnie Internet i telefon mogą posłużyć pracodawcy do stałego monitorowania jego działań i kontrolowania jakości wykonywanej przez niego pracy zawodowej.

Leave a Reply