Jak wygląda praca maklera giełdowego? - ABC Praca
wtorek , 5 marzec 2024
Główna » Informacje » Jak wygląda praca maklera giełdowego?

Jak wygląda praca maklera giełdowego?

Makler giełdowy pracuje na rynku giełdowym. Może pełnić funkcję pośrednika pomiędzy klientami instytucjonalnymi i indywidualnymi a giełdą albo nadzorować pracę swoich kolegów po fachu – maklerów.

W ten sposób wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje profesji maklera – maklerów front office mających kontakt z klientami oraz maklerów back office. Jak pracuje makler w praktyce?

Pośredniczenie w inwestycjach

Głównym zadaniem maklera front office (a takich maklerów na rynku giełdowym jest najwięcej) jest pośredniczenie pomiędzy swoimi klientami a giełdą papierów wartościowych. Pełni funkcję pośrednika w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych, ale nie tylko. Może kupować i sprzedawać na zlecenie klientów towary i usług. Poza tym makler reprezentuje swoją firmę inwestycyjną, na przykład dom maklerski, do której musi się zgłosić każdy członek giełdy.

Fizycznie wygląda to nieco inaczej, niż wydaje się społeczeństwu. Maklerzy nie są obecni na parkiecie giełdowym, nie wykrzykują zleceń z dokumentami w ręku i bynajmniej nie wszyscy maklerzy ubierają się w czerwone szelki, które stereotypowo są im przypisywane. W rzeczywistości maklerzy odbierają od klientów ich zlecenia, a następnie wprowadzają je na giełdę zgodnie z obowiązującymi na niej zasadami.

Makler zobowiązany jest prawnie do skontrolowania czy klient ma rzeczywiście odpowiednie środki finansowe na zrealizowanie danej transakcji. Musi też udzielić klientowi informacji na temat podstawowych zasad gry giełdowej oraz na temat ryzyka inwestycyjnego.

Doradztwo inwestycyjne

Jednym z zadań maklera giełdowego jest doradzanie klientom, w co zainwestować. Na podstawie swojej wiedzy, doświadczenia i analiz makler, który ma certyfikat doradcy inwestycyjnego, może rekomendować klientom zakup lub sprzedaż akcji, w zależności od wyników poczynionych analiz.

Polecany artykuł: Czym są akcje giełdowe?

Jak pracuje makler back office?

Często doświadczeni maklerzy front office, którzy przez wiele lat doradzali i pośredniczyli pomiędzy swoimi klientami a giełdą, stają się maklerami back office. Takie osoby pracują w biurach członków giełdy i rozliczane są za wykonywanie zadań polegających na nadzorowaniu poprawności wykonywania zleceń przez maklerów obsługujących klientów.

To oni mogą opracowywać analizy finansowe przedsiębiorstw, sporządzać wycenę spółek giełdowych i dokumentację do nowych emisji akcji i obligacji.

Maklerzy back office to inaczej maklerzy zatrudnieni na stanowisku stricte analitycznym. Tworzą rekomendacje, raporty, zdobywają cenne informacje z rynku i od spółek oraz prognozują potencjał takich spółek.

Ile zarobi makler?

Najczęściej maklerzy zatrudniani przez biura i domu maklerskie uzyskują za swoją pracę podstawowe wynagrodzenie oraz premię zależną od tego, jakie korzyści finansowe uzyskują ich klienci. Dlatego zarobki maklerów są uzależnione od doświadczenia w pracy, intuicji i zdolności analitycznych.

Maklerzy zatrudniani są przez domy i biura maklerskie, a w specyfikę ich zawodu wpisane jest upoważnienie do przeprowadzania transakcji na giełdach papierów wartościowych. Odpowiadają za dokonywanie zleceń, przesyłanie ich we właściwym czasie na giełdę oraz za weryfikowanie poprawności danych transakcyjnych z regulaminem danej giełdy, na której działają. Mogą przeprowadzać analizy i oceniać wpływ ogólnych parametrów i publikowanych na świecie danych na indeksu giełdowe bądź na kursy akcji konkretnych spółek giełdowych. Maklerzy są redaktorami komentarzy dotyczących poszczególnych sesji giełdowych, czasem doradzają swoim klientom oraz zajmują się przygotowaniem emisji akcji i ich wprowadzaniem na giełdę.

Wykonywanie wszystkich czynności, o jakich mowa powyżej, jest dostępne tylko dla licencjonowanych maklerów, czyli dla osób, które pomyślnie zdały egzamin na maklera giełdowego organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.  Po zdaniu egzaminu wydawana jest licencja maklera giełdowego, a on sam wpisywany jest na listę maklerów.