Jak zwolnić pracownika?
niedziela , 21 kwiecień 2024
Główna » Informacje » Jak zwolnić pracownika?

Jak zwolnić pracownika?

Zwalnianie pracowników nie jest prostym zadaniem dla właściciela firmy, albo dla osób oddelegowanych ku temu. Pracodawca musi oznajmić pracownikowi, że zrywa z nim umowę o pracę, albo nie może zaoferować jej przedłużenia, jeśli zawarta była ona na określony okres czasu. Zwolnienie pracownika musi odbyć się zgodnie z przepisami aktualnego Kodeksu pracy, bowiem w przeciwnym przypadku pracownik może wystąpić do sądu pracy o egzekwowanie jego praw.

Przed przystąpieniem do wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca powinien sprawdzić, czy zwalniany przez niego pracownik nie znajduje się przypadkiem na liście pracowników, podlegających w danym czasie szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Wśród takich osób znajdują się: kobiety w ciąży i przebywające na urlopie macierzyńskim, osoby przebywające na urlopie wychowawczym, pracownicy w wieku przedemerytalny, pracownicy przebywający na urlopie lub mający usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Pozostałe osoby można w praktyce zwolnić z dnia na dzień. Jeśli jednak w zakładzie pracy przedsiębiorcy działa organizacja związkowa i zwalniany pracownik jest jej członkiem, wówczas pracodawca najpierw musi skonsultować ewentualność wypowiedzenia umowy o pracę ze związkiem zawodowym.

Jeśli u pracodawcy nie występuje organizacja związkowa, nie konsultuje on chęci wypowiadania umów o pracę swoich pracowników. Konsultacjom ze związkami zawodowymi podlegają jedynie umowy zawarte na czas nieokreślony.

Pracodawca chcąc zwolnić pracownika wypowiada jego umowę o pracę, składając na jego ręce pisemne wypowiedzenie, z wyszczególnioną w sposób jasny i zrozumiały, przyczyną zwolnienia, o ile wypowiedzenie dotyczy stałej umowy o pracę. W wypowiedzeniu koniecznie musi znaleźć się miejsce na pouczenie pracownika o przysługującej mu możliwości odwołania się do sądu pracy w ciągu 7 dni kalendarzowych od decyzji pracodawcy. Pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę w obecności świadków, osobiście. Pracownik może, aczkolwiek nie musi przyjąć wypowiedzenia.

Leave a Reply