Kiedy pracownik ma szansę na premię?
środa , 24 lipiec 2024
Główna » Informacje » Kiedy pracownik ma szansę na premię?

Kiedy pracownik ma szansę na premię?

Podstawa wynagrodzenia pracownika to kwota pensji netto wymieniona w umowie o pracę zawartej z pracodawcą. Wynagrodzenie jest podstawowym prawem pracownika i pracodawca zobowiązany jest do jego wypłacania pracownikowi za wykonaną na jego rzecz pracę lub za pozostawanie w gotowości do podjęcia pracy zawodowej. Należy powiedzieć, że pensja pracownika powinna zostać wypłacona w miejscu i czasie wskazanym w umowie o pracę. Umowa, albo regulamin wynagradzania obowiązujący w danym przedsiębiorstwie wskazują, kiedy pracownik oprócz podstawowego wynagrodzenia będzie mógł liczyć na wypłacenie dodatkowo premii. Nie może być ona utożsamiana z nagrodą, bowiem pracodawca ma dużą dowolność w nagradzaniu pracowników nagrodą rzeczową lub pieniężną, a pracownik nie może domagać się wypłacenia nagrody, w przeciwieństwie do premii. Nagroda jest wypłacana czy wydawana według uznania pracodawcy, a premia wiąże się ze spełnieniem określonych przesłanek przez pracownika. Premia może przysługiwać także na podstawie regulaminu premiowania, układu zbiorowego pracy czy nawet przepisów odpowiednich ustaw.

Premia może być uzależniona od efektów pracy, np. dokonania sprzedaży określonej ilości produktów w danym czasie, czy braku absencji w pracy przez cały rok kalendarzowy. Prawa do premii pozbawia zaś otrzymanie np. upomnienia przez pracodawcę. Wysokość premii może zostać ustalona sztywno, jako określenie pewnej kwoty pieniężnej, jako procent wynagrodzenia pracowniczego czy jako przedział premiowy, z górnym i dolnym określeniem kwoty premii.

Według przepisów prawa pracy, premia jest dodatkowym, fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia pracownika i jej uzyskanie uzależnione jest od spełnienia przez pracownika pewnych kryteriów. Pracodawca nie może zadecydować, że zamiast wynagrodzenia zasadniczego będzie wypłacał pracownikowi wyłącznie premię w powiązaniu z uzyskiwanymi wynikami. Premie mogą, ale nie muszą obowiązywać w danym zakładzie pracy. Jeśli już są one w zastosowaniu, pracownicy powinni zostać w sposób rzetelny powiadomieni o tym, w jaki sposób premia może stać się ich udziałem, stąd też konieczne jest precyzyjne określenie zasad uzyskiwania premii w regulaminie wynagradzania.

Jeśli w danym przedsiębiorstwie obowiązuje system premiowania pracowników, to po spełnieniu określonych w nim wymogów, pracodawca po prostu ma obowiązek wypłacić pracownikowi premię. Nie jest ona zależna od jego indywidualnych decyzji podejmowanych względem pracowników. W przypadku, gdy pracodawca uchyla się od wypłacenia premii, a pracownik spełnił wymagania dotyczące jej uzyskania, może on domagać się jej wypłacenia.

Leave a Reply