Jak przygotować się do zwolnienia?
piątek , 1 grudzień 2023
Główna » Informacje » Jak przygotować się do zwolnienia?

Jak przygotować się do zwolnienia?

W dobie kryzysu wielu pracowników, którzy sądzili, że mają pewną, stabilną pozycję w swojej firmie, musiało pogodzić się z utratą posady. Wielu z nich twierdziło, że wypowiedzenie umowy o pracę było całkowicie nieoczekiwane, a pracodawca nawet słowem nie wspomniał, że mogą zostać zwolnieni. Tymczasem, pracownicy powinni zauważyć, że ich posada jest zagrożona. Jest wiele przesłanek wskazujących na to, że pracodawca zamierza pożegnać się z jednym ze swoich pracowników. Można więc w pewnym stopniu przewidzieć, że zostanie się zwolnionym z pracy, choć nie jest to takie proste.

Jak rozpoznać przesłanki, które wskazują na rychłe zwolnienie pracownika? Trzeba być bardzo spostrzegawczym, ale dzięki temu można przygotować się do utraty pracy ? psychicznie, jak również podjąć pierwsze kroki w celu znalezienia nowej posady. Zwolnienie z pracy przy dobrym nastawieniu i odpowiednim wykształceniu czy doświadczeniu, może być szansą na znalezienie nowej, lepszej pracy zawodowej. Może być szansą na sukces również rozumiany jako założenie własnej działalności gospodarczej.

Negatywne oceny pracy zawodowej pracownika przez jego przełożonych, niekoniecznie muszą być sygnałem do tego, że pracodawca zamierza go zwolnić. Wielu pracowników, którzy przez lata pracowali w tej samej firmie i byli wielokrotnie premiowani przez pracodawców, w obliczu kryzysu gospodarczego musiało pogodzić się z utratą posady. Pracodawcy często przyparci do przysłowiowego muru, muszą redukować zatrudnienie, aby przetrwać na rynku. Bez cięć kadrowych nie byłoby to możliwe. Tak jak pracodawcy nie byli przygotowani do kryzysu gospodarczego, tak pracownicy w większości przypadków nie mieli szansy rozpoznać, że zbliża się kres ich pracy w danym przedsiębiorstwie.

Inni mogli przypuszczać, że prędzej czy później zostaną zwolnieni. Pracodawcy nie będą bez końca dawali szansę na zmianę pracownikom, którzy są negatywnie nastawieni do zespołu, nie mają niemalże żadnych zdolności interpersonalnych i nie potrafią porozumiewać się ze współpracownikami. Brak dobrych wyników w komunikacji z innymi ludźmi może szybciej spowodować, że pracownik zostanie zwolniony, niż fakt, że nie osiągał on dobrych wyników w pracy zawodowej, zwłaszcza, że w ostatnich latach w Polsce w wielu branżach działalności gospodarczej, odczuwalny był kryzys. Pracownik może też zauważyć, że jest ?pierwszy w kolejce do zwolnienia? kiedy straci wsparcie mentora w pracy zawodowej, czyli starszego pracownika o długim stażu pracy i szerokiej wiedzy na temat przedsiębiorstwa. Jeśli taka osoba odchodzi na emeryturę, a pracownik nie znajdzie nikogo innego na jej miejsce, może zostać szybciej zwolniony.

Leave a Reply