Rodzaje premii pracowniczych
niedziela , 21 kwiecień 2024
Główna » Informacje » Rodzaje premii pracowniczych

Rodzaje premii pracowniczych

W Kodeksie pracy ujęto rodzaje premii pracowniczych, które stanowią dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Nie można definiować ich jako element zasadniczego wynagrodzenia, choć zwykle pracownicy uzyskują premie właśnie łącznie ze swoją miesięczną pensją. Prawo do wynagrodzenia, które zostało wskazane w umowie o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą, jest podstawowym prawem każdej zatrudnionej osoby. Premia stanowi zwiększenie podstawowego wynagrodzenia i może być wypłacana albo w trybie regularnym, albo okresowo, po spełnieniu przez pracowników określonych warunków.

Premia stanowi ważny element motywowania podwładnych. Dzięki niej pracownik czuje się doceniony i identyfikuje się przedsiębiorstwem. Motywacja płacowa wpływa na zwiększenie jego zaangażowania w wykonywanie obowiązków zawodowych, na czym korzysta cały zakład pracy, a w szczególności sam pracodawca.

W świetle prawa, premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, ma charakter świadczenia fakultatywnego. To pracodawca w oparciu o regulamin pracy, zawarte umowy o pracę lub postanowienia układów zbiorowych, decyduje, czy jego pracownicy będą otrzymywali premię, a jeśli tak, to jaką będzie ona miała formę. Premię należy postrzegać jako zmienną część wynagrodzenia za pracę.

Najczęściej wypłata premii powiązana jest z wynikami osiąganymi przez pracowników. Jeśli wyrastają one ponad przeciętną, to wówczas jest szansa na przyznanie premii. Premia może też być corocznym dodatkiem do wynagrodzenia pracowników i w takim przypadku najczęściej związana jest ona z osiągniętym przez przedsiębiorstwo zyskiem. Pracodawca może zadecydować o wypłacie premii również w związku z pomyślnym zakończeniem danego projektu, czy też podpisania ważnego kontraktu z partnerami biznesowymi.

Zasadniczo, Kodeks pracy wyróżnia dwa rodzaje premii pracowniczych ? regulaminowe i uznaniowe. Premie regulaminowe są zapisane w regulaminie zakładu pracy i są niezależne od pracodawcy. Premia tego rodzaju wypłacana jest pracownikowi zawsze po spełnieniu wymaganych warunków do jej otrzymania. Wszystkie warunki wypłaty premii regulaminowych powinny zostać szczegółowo wskazane w powszechnie dostępnym dla pracowników regulaminie pracy,

Premia uznaniowa, jak sama nazwa wskazuje, zależy od oceny pracy pracownika przez pracodawcę. Jest ona swoistą nagrodą za zwiększone zaangażowanie w pracę lub szczególne osiągnięcia.

Leave a Reply