Rozwój zawodowy - ABC Praca
wtorek , 28 maj 2024
Główna » Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna jest określana jako zdolność do rozpoznawania uczuć własnych i innych ludzi, motywowania się emocjami oraz kierowania emocjami w relacjach z innymi ludźmi. Ma ona wpływ na to, jak wykorzystujemy swoje umiejętności i wiedzę w życiu codziennym i zawodowym a rozwijanie tych umiejętności ma duże znaczenie w sprawnej komunikacji. Istotę ?emocjonalnej inteligencji? albo EQ ?

Jak zarządzać sobą w czasie cz. 2

W poprzedniej części zajmowaliśmy się ustalaniem priorytetów naszego działania, teraz przejdziemy do zasad i reguł planowania. Nasze planowanie będzie efektywne jedynie wtedy, gdy będziemy umieli dobrze określać cele. Przede wszystkim cele powinny być tylko naszymi celami, a nie celami innych ludzi. Drugą ważną cechą dobrze wyznaczonego celu jest pozytywny sposób jego sformułowania. Warto zapisywać nasze ?

Jak zarządzać sobą w czasie cz. 1

szyscy znamy powiedzenie ?Czas to pieniądz?. Próbujemy go oszczędzać i złościmy się, gdy go trwonimy. Pojęcie czasu wyrasta z kulturowych mitów, wierzeń, wartości, przesądów i lęków. Dlatego dla różnych nacji, ras czy kontynentów czas oznacza zupełnie coś innego. Są miejsca, gdzie nie ma czasu wcale, i takie, gdzie się go wytwarza. Nasze sukcesy osobiste i ?

Asertywność w pracy cz. 2

Asertywność  to zachowanie stanowcze, a jednocześnie łagodne, podczas którego traktujemy drugą osobę jak równego sobie partnera. Zachowania asertywne służą zwiększeniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem. Ponadto zwiększają naszą pewność siebie i zapobiegają manipulacjom w kontaktach z klientami i pracownikami. Jednak zachowania asertywne nie są receptą na każdą okoliczność. Nie zawsze zachowując ?

Asertywność w pracy cz. 1

Zachowanie asertywne jest to bezpośrednie, szczere, łagodne, lecz stanowcze, bez lęku komunikowanie własnych emocji, potrzeb, opinii, respektujące takie samo prawo innych osób do wyrażania własnych opinii, potrzeb i uczuć. Osoba asertywna szanuje i traktuje równorzędnie siebie i inne osoby. Ważną cechą komunikowania się osoby asertywnej jest spójność sygnałów werbalnych i niewerbalnych. Te same treści są ?

Leave a Reply