Czy pracownik może jeździć samochodem firmowym w leasingu?
wtorek , 18 Czerwiec 2019
Główna » Własna firma » Czy pracownik może jeździć samochodem firmowym w leasingu?

Czy pracownik może jeździć samochodem firmowym w leasingu?

Często wykorzystywaną formą nabycia pojazdu firmowego jest skorzystanie z oferty leasingowej. Dla przedsiębiorcy przynosi ona wiele korzyści, między innymi finansowych. Czy jednak przy leasingowaniu auta firmowego może być ono oddane pracownikowi do używania bez przykrych konsekwencji ze strony finansującego?

Wygodna forma finansowania

Przy tworzeniu lub poszerzaniu swojej floty firmowej należy zastanowić się nad sposobem sfinansowania zakupu samochodu. Można w tym celu skorzystać ze środków własnych przedsiębiorcy, wypracowanych w toku funkcjonowania jego działalności gospodarczej, albo z zewnętrznych źródeł finansowania, do których zalicza się leasing samochodów. Dzięki korzyściom podatkowym, jakie można osiągnąć z tytułu leasingu pojazdów oraz minimalnych formalności, jakie się z nim wiążą, jest on często wybierany przez przedsiębiorców przy zakupie samochodów firmowych. Problem w tym, że nie wiedzą oni czy mogą oddać leasingowany pojazd do dyspozycji swoich pracowników, dla wykonywania ich zwykłych obowiązków zawodowych.

Ograniczenia leasingobiorcy

W przypadku leasingowania samochodów firmowych należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami ujętymi w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w samej umowie podpisywanej przez finansującego i korzystającego. Dotyczy to również możliwości oddania samochodu innej osobie niż leasingobiorca, do używania.

Więcej informacji o leasingu znajdziesz na http://www.rl.com.pl/dla-firmy/samochod-w-leasing

Obowiązkiem leasingobiorcy jest korzystanie z samochodu wziętego w leasing całkowicie zgodnie z zapisami zawartej umowy z finansującym. To ona jest podstawą do tego, aby rozstrzygnąć, czy pojazd może być wykorzystywany przez pracowników danej firmy. Zwykle bez zgody firmy leasingowej leasingobiorca nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej, o czym mówi art. 70912 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Jeśli przepis ten zostanie złamany przez leasingobiorcę, będzie to automatycznie oznaczało złamanie warunków umowy i wypowiedzenie umowy przez firmę leasingową ze skutkiem natychmiastowym.

Czy jednak ?osobą trzecią? jest również pracownik zatrudniany przez leasingobiorcę w jego firmie? Przyjmuje się, że powierzając leasingowany samochód pracownikowi leasingobiorca nie łamie umowy. Jest to postać zastępczego dzierżenia przedmiotu leasingu, a przekazanie samochodu pracownikowi nie wymaga uzyskiwania uprzednio specjalnej zgody firmy leasingowej.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca korzystający z leasingu samochodu firmowego poprosił finansującego o wydanie oficjalnej zgody na użytkowanie pojazdu przez pracowników.