Elastyczny czas pracy pracowników
piątek , 1 grudzień 2023
Główna » Informacje » Elastyczny czas pracy pracowników

Elastyczny czas pracy pracowników

1 sierpnia 2013 roku prezydent Bronisław Komorowski złożył swój podpis pod ustawą o elastycznym czasie pracy. Tym samym weszły w życie przepisy warunkujące możliwość wydłużania do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Pracodawcy otrzymali również do ?ręki? narzędzie, pozwalające im na zastosowanie w swoim przedsiębiorstwie ruchomego czasu pracy. Na czym to wszystko polega i czy rzeczywiście elastyczny czas pracy jest zagrożeniem dla pracowników?

Przede wszystkim, trzeba podkreślić, że wprowadzona w życie w sierpniu 2013 roku nowelizacja Kodeksu Pracy, nie narzuca na polskich pracodawców obowiązku stosowania w praktyce wydłużonego okresu rozliczeniowego. Jest to tylko opcja, z której można skorzystać. Pracodawcy mogą też dostosować zapotrzebowanie na wykonywaną pracę wedle bieżących, zaistniałych potrzeb, co w szczególności będzie korzystne dla przedsiębiorstw zmagających się na przykład z dużą sezonowością produkcji. Dzięki nowym przepisom będą one mogły dostosować wielkość zatrudnienia do wielkości posiadanych zamówień, zamiast utrzymywać pełną kadrę pracowniczą w momencie, gdy tychże zamówień jest naprawdę nie za wiele.

Wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy i uelastycznienie możliwości kształtowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie został wprowadzony w życie przez polski rząd w odpowiedzi na kryzys gospodarczy w Polsce. Wiele branż charakteryzuje się sporą sezonowością. W czasie przestoju pracodawcy i tak są zobowiązani wypłacać regularnie wynagrodzenie swoim pracownikom, a w okresie dużych zamówień, muszą dodatkowo wypłacać wyższą pensję podwładnym za nadgodziny. Teraz może się to zmienić. Na czym właściwie polega elastyczny czas pracy?

Otóż na tym, że pracodawca może przyjąć, że okres rozliczeniowy wydłuży do dowolnej liczby miesięcy z zakresu od 7 do 12. Spowoduje to ograniczenie jego kosztów, związanych z wynagrodzeniem pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych. Zamiast wypłacania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę poza podstawowym wymiarem pracodawca może też zdecydować się na udzielenie pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Nie każdy jednak może wprowadzić w sposób dowolny w swojej firmie elastyczny czas pracy. Musi wykazać, że w przedsiębiorstwie jest to uzasadnione z przyczyn technicznych czy organizacyjnych. Pracodawca ma też obowiązek prowadzenia rozkładu czasu pracy swoich pracowników w formie pisemnej lub elektronicznej.

Leave a Reply